Projects

De geschiedenis leert dat LASERTEC steeds vroeger in het ontwikkelingstraject van een specifiek product bij de opdrachtgever aan tafel zit. De aanwezige kennis binnen LASERTEC draagt dan ook al in vroeg stadium bij aan een zo kort mogelijke ‘time to market’.